Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 明桂载酒
Nhóm dịch: Tiểu Hắc
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/05/2023
Tổng lượt xem: 235.6K
Thể loại:

Sau khi sống lại Triệu Minh Khê vì tránh đi bệnh nan y để sống sót, không thể không đi hít phó thị thái tử gia trên thân vận khí . Vị này thái tử gia mỗi lần thấy được nàng, rõ ràng lỗ tai nhanh đỏ đến nhỏ máu, còn muốn giả ra khốc huyễn cuồng bá túm dáng vẻ: “Ngươi có thể hay không đừng quấn ta?” Ngày thứ hai Triệu Minh Khê liền thật đi tìm người khác hít khí vận.:) Chó săn nhỏ đầu thấp xuống, ủy ủy khuất khuất: “Cho ngươi quấn còn không được sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:50 17/06/2024.
Chương
3.9K17
5.4K22
5.7K11
9.2K12
2464
9.7K17
6.7K13
6.6K13
4.2K11
4.1K15
276
4K13
5.2K18
4.4K8
4.3K12
4.4K13
4K7
157
174
5310
4K7
4K7
4.8K11
5.2K10
4.5K17
4.6K15
5.5K11
4.3K11
4.9K16
4K6
4K7
4.6K6
4.5K6
4K6
4.3K8
3.3K8
3.9K10
4.4K11
3.3K12
4K10
3.4K6
4.5K12
4.7K9
3.2K8
3.2K9
1.8K6
3.3K4
3.5K6
3.6K12
2.5K3
3.5K4
3K3
3.3K4
3.9K3
3.7K5
3.5K6
4.5K6
4.4K7
2.1K6