Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 明桂载酒
Nhóm dịch: Tiểu Hắc
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/05/2023
Tổng lượt xem: 92.9K
Thể loại:

Sau khi sống lại Triệu Minh Khê vì tránh đi bệnh nan y để sống sót, không thể không đi hít phó thị thái tử gia trên thân vận khí . Vị này thái tử gia mỗi lần thấy được nàng, rõ ràng lỗ tai nhanh đỏ đến nhỏ máu, còn muốn giả ra khốc huyễn cuồng bá túm dáng vẻ: “Ngươi có thể hay không đừng quấn ta?” Ngày thứ hai Triệu Minh Khê liền thật đi tìm người khác hít khí vận.:) Chó săn nhỏ đầu thấp xuống, ủy ủy khuất khuất: “Cho ngươi quấn còn không được sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:29 11/04/2024.
Chương
6656
85
78511
1.1K14
1.1K5
1.1K11
1.2K11
1.2K7
77
114
2910
1.5K7
1.3K7
1.8K10
2.2K10
2.1K13
2.1K14
2.6K9
2.2K11
2.6K16
2.1K5
2.2K6
2.4K6
2.4K6
2.3K6
2.3K7
1.9K7
2.3K10
2.6K10
2K12
2.3K10
2.1K6
2.7K12
2.9K9
2.1K8
2.1K9
1.2K5
2K4
2.1K6
2.1K11
1.5K3
2K3
1.7K2
2K3
2.5K2
2.3K3
2.2K3
2.7K5
2.7K7
1.5K5